Björntorp soldattorp nr 27

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

1600t-1896 I Björntorp har det funnits ett soldattorp. Indelningsverket byggdes upp under 1600-talets senare del varvid man kan anta att detta soldattorp inte är något undantag. Alla soldater som har bott i detta torp har hetat Björn i efternamn. I första husförhöret hittar vi soldat Björn ohh Karin. Står tomt från 1896, siste soldaten i torpet var Karl Anders Björn 1845 som sedan byggde Björneborg.

Nerikes regemente, Örebro compani. (1841)

Folk som bott i Soldattorpet.

Soldater

Olof Björn 1754
Erik Björn 1787
1810-1814 Per Björn 1790
1815-1840 Nils Björn 1792
1841-1842 Johan Björn 1817
1843-1866 Carl Johan Björn 1819
1866-1896 Karl Anders Björn 1845