Dumhagen

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

1840-1885 backstuga å Mosstorp. Afskedade soldaten Nils Björn 1792 bor här med sin familj på sin ålderdom. Både han och hans hustru dör 1860. Sonen Nils Nilsson 1818 bor ensam kvar till 1885 då stugan raseras. Nils Nilsson kallas i protokollen för "Dumbe", senare ersatt med Döfstum, och fallandesjuk. 1885 flyttar Nils in på Fattiggården. Det var således bara en familj som bodde i denna backstuga Ängfallet. Som i folkmun kallas Dumhagen och har gett namn åt åkern i dess anslutning.

Brukare

1840-1860 Nils Björn 1792
1860-1885 Nils Nilsson 1818