Käglan

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Käglan - Kägglan - Kiäglan.

Berg

Käglan är geologiskt en horst. Man skulle kunna säga att urberget har tippat en aningens vilket gör att det mot norr finns en bergskam och i söder en sjö. Det är inget stort berg, Käglan. Ungefär hundra meter över havet. Efter istiden var Käglan en skärgård. Ett flertal öar i havet. Käglan består av fyra berg och tre dalar.


Landsväg

Under medeltiden fanns ingen framkomlig landsväg söder om Käglan då Hjälmaren var högre än i dag. Det är anledningen till att Eriksgatan gick genom Käglan. Det var den naturliga landvägen mellan Närke och Västmanland om man skulle vidare österut.


Skog

Käggleskogen nämnd på 1600 talet. Käglan har varit skogbeklädd i alla tider.

Vatten

Käglan är en vattendelare. Norr om Käglan rinner vattnet ut i Mälaren och vidare till Östersjön. Söder om Käglan rinner vattnet ut i Hjälmaren och vidare ut mot Eskilstuna och Nyköping. Mosstorpsmossen har avrinning åt båda hållen.