Kägleborg Lillkyrka

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search
4883.jpg

½ mantal frälse. Käggelborg bildades 1898 då man delade Björntorp i två hemman. Namnet kan vara hämtat från torpet vid Skeka som hette just Käggelborg, ett namn som också används för denna gård.

När Björntorp byggdes 1870 gick vägen mot Ön till Mosstorp, inte till Kägleborg. Grindar till Skogsmossen. Frun som bodde i Björntorp vill bo närmare stora vägen varvid man yggde huset vid Kägleborg. 1885. Kallades då fortfarande Stora Arntäppan. Vägen gick över Smedstorps gård.

Brukare

-1922-30 Erik Larsson 1870 ohh Emma Andersson 1880

- Stig Larsson 1915
1981-1991 Johan Larsson 1959