Käglekropp

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Bergstopp, men också en plats med tradition. Här ska det ha funnits en avrättningsplats. Ett offerkast finns här. Ett Offerkast som grävdes bort vid breddningen av vägen, men som återskapades.