Källhänvisning

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Litteratur

Carl Jonas Love Almquist, 1839, Det går an
Carl Linneus, 1746, Västgöta resa
Hilding Celander, 1922, Närkiska folkminnen, från Lillkyrka och Vinön
Jenny Holm (red): 2004, Neolitiska nedslag - Arkeologiska uppslag.
Joel Wikberg, 1967, Glanshammars härard. (GH)
Joel Wikberg, 1971, Glanshammars härad II
Maximilian Axelsson, 1859, Swenska röfwarehöfdingen Ivar Munk – en historia från Käglan

Elisabet Nyberg, 1987, Körartorpet – en gropkeramisk lokal i nordöstra mellansverige, Uppsala universitet.

Fellingsbroboken 2004
Fellingsbroboken 2008

Kyrkoböcker

Husförhör 1744-1900, Församlingsbok 1900-1931
Födelsebok, vigselbok, dödbok 1694-1894
In och utflyttningslängder 1838-1932

Webb

Ortnamnsregistret / http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/index.htm. / Inventering i Lillkyrka gjordes 1910 av Jöran Sahlgren och 1956 av Edvard Malmkvist.

Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ / Fornminnesinventering


Lantmäteriet

http://www.lantmateriet.se/
18-GÖT-28 Rågångsåtgärd 1789
18-FEL-AVS334A Avsöndring 1913
18-LIL-166 Ägostyckning 1922
Ödeby J112-73-17 Häradsekonomiska kartan 1864-67
Lysinge J133-10F6g58 Ekonomiska kartan 1956
Hälglöt J133-10F6h58 Ekonomiska kartan 1956
Björntorp J133-10F7g59 Ekonomiska kartan 1957
Frötuna J133-10F7h59 Ekonomiska kartan 1957
Örebro J243-73-1 Generalstabskartan 1840

Informanter

Kerstin Hermansson 1930
Kjell Oskarsson 1939
Olle Munksten 1936
Olof Henriksson 1931