Knöpps kyrka

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search
Knöpps kyrka
Femöring hittad vid Knöpps kyrka.
Knubbs kyrka


Knöpps kyrka eller Knubbs kyrka – Flyttblock – plats med tradition. Flyttblock, bestående av ett femtal mindre block och ett större. De mindre blocken är 2,5-3,5 m långa och 1.9-2 m breda. Det större blocket har ungefär formen av en trekantig pelare där basytans sidor är 2,5-5 m långa och höjden är ca 5 m hög. De mindre blocken tjänstgör som socklar och på dessa vilar det större, omkullstjälpta blocket, som sålunda bildar tak över en grottliknande bildning. Grottan har sin öppning åt V ut mot mossen. Hela flyttblocksbildningen når en höjd av ca 4 m över markytan.Enligt ortsbef kunde man bota diverse krämpor genom att gå in under blocket. (Fornminnesinventering)

På rågången från 1789 står skrivet " Kubs körka, gamalt röfvarnäste". (Rågång 1789)

59°22´25" N, 15°31´55" Ö.

2013 upphittades en femöring från 1937 på platsen. Kjell minns att Farbror Johans bröder ska ha offrat pengar på platsen genom att slänga in slantar bland klippblocken.