Lysinge

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search
Södra Lysinge
Södra Lysinge

½ mantal frälsegård. Namnet Lysinge tyder på järnålder.

Nämns 1553, Per i Lysing, Lysinge 1555, Lyssinge 1556, Lussinge 1610.

År 1651 köper Arbogabon Petter Schaij Lysinge. Gården bebos då av Lars Hansson. Det är då ett kronohemman och köpeskillingen är på 200 riksdaler.

1663 säljer Petter Lysinge samt del i Oppbåga till Cleas Danckwardt Lillieström på Frötuna. Gården är därefter frälsehemman och de som bor här är brukare.

Redan 1744 finns här två gårdar. Idag ligger de en bra bit ifrån varandra. Vid den norra gården finns antagligen ursprungsbyn.

Mellan 1896-1900 blir gårdarna friköpta från Hugo Fischer och ägs inte av Frötuna.

Kallades en period för Röda Lysinge och Vita Lysinge, då husens färg var olika. Men är båda rödmålade idag (2013).

Den södra huset kallades i folkmun "Kalors" efter Karl Olsson. (Kjell Oskarsson).

Andra ortsnamn kring Lysinge: Hasselbotten, Övre Backakärret och Nedre Backakärret, Vagnbottnahugget, Vagnbottnarna, Vagnbottnaröset, Treröset, Knöpps kyrka, Snålhagen, Lysingssmedjan.

Brukare

1/4 mantal: S
>1744-1789 Sune Andersson 1709
1758-1790 mågen Anders Andersson 1730
1791-1839 Nils Persson 1763
1831-1847 sonen Nils Nilsson 1799
1871-1872 änkan Brita Persdotter 1806
1847-1859 Lars Jakobsson 1823 (Änkans nya man)
1859-1862 Anders Gustaf Andersson 1834
1864-1869 Niklas Andersson 1825
1869-1872 Lars Jakobsson 1823
1872-1893 Anders Andersson 1841
1893-1896 Lars Gustaf Karlsson 1853
1896-1897 Karl August Jansson 1854
1898-1925 Karl August Olsson 1859
1925-1930< sonen Karl Arvid Karlsson 1872

---

1/4 mantal: N
>1744-1758 Olof Bengtsson 1695
1759-1765 mågen Erik Andersson 1734
1766-1788 Jan Persson 1717
1780-1822 mågen Lars Jonsson 1749
1819-1832 mågen Erik Persson 1793
1832-1839 Erik Jansson 1787
1839-1850 sonen Erik Ersson 1816
1850-1857 soldaten Anders Ekstedt 1804
1857-1865 Anders Andersson 1824
1864-1880 Erik Henriksson 1818
1880-1893 sonen Karl Ludvig Ersson 1852
1893-1896 Per Olof Persson 1843
1896-1923 Erik Gustaf Pettersson 1845
1923-1930< sonen Otto Leander Eriksson 1888 och dottersonen Gustaf Verner Jansson 1904

Källor

Lillkyrka AI:5 1794-1802, sid .
Lillkyrka AI:6 1803-1811, sid .
Lillkyrka AI:7 1811-1815, sid .
Lillkyrka AI:8 1816-1820, sid .
Lillkyrka AI:9 1821-1825, sid .
Lillkyrka AI:10 1826-1830, sid .
Lillkyrka AI:11 1831-1835, sid .
Lillkyrka AI:12 1836-1840, sid .
Lillkyrka AI:13 1841-1845, sid .
Lillkyrka AI:14 1846-1850, sid .
Lillkyrka AI:15 1851-1855, sid .
Lillkyrka AI:16 1856-1860, sid 272.
Lillkyrka AI:17 1861-1865, sid .
Lillkyrka AI:18 1866-1870, sid .
Lillkyrka AI:19 1871-1875, sid 192-194.
Lillkyrka AI:22 1876-1880, sid 179-180.
Lillkyrka AI:24 1881-1885, sid 380-382.
Lillkyrka AI:26 1886-1890, sid 391-393.
Lillkyrka AI:28 1891-1895, sid .
Lillkyrka AI:30 1896-1900, sid 446-448.
Lillkyrka AIIa:2 1901-1910, sid 555-557.
Lillkyrka AIIa:4 1911-1921, sid 573-575.
Lillkyrka AIIa:6 1922-1930, sid 573-575.