Main page

From Käglans bygdeförening
Revision as of 16:00, 15 November 2021 by Orion7 (Talk | contribs) (Folk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Generalstabens karta från 1840.

Käglans bygdeförening startades 2011. Vi är en ideel förening vars syfte är att främja kunskapen om vår bygd, Käglan. Intresset har hittills varit störst hos boende i fd Björntorps rote, vilket har blivit vårt område.

Käglan är ett litet berg i norra Närke. Med en sluttning mot Hjälmaren i söder och en förkastning mot Arbogaån i norr. Det är en gränsbygd, inte så speciell kanske, förutom för oss vars hembyd det är.

Hemsidan samlar information om bygden, gårdarna och folket genom tiderna. Socknar på Käglan är Lillkyrka, Glanshammar, Ödeby, Götlunda och Fellingsbro.

Föreningen

Föreningsinformation

Folk

Personer som bott på Käglan
Socknar som nämns i källorna

Gårdar

Gårdar på Käglan - Björntorps rote
Gårdar på Käglan - Krämplinge rote
Gårdar på Käglan - Frötuna rote
Gårdar på Käglan - Ringaby rote
Gårdar på Käglan - Sundby rote

Historia

Käglans historia
Folkminnen
Fornminnen
Källhänvisning


Bildarkiv