Rövarkulorna

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Rövarkulorna är två Gravrösen invid Kungsvägen.

Ivar Munks håla, stenkummel vid sockengränsen rakt norr i Djupdalen. En viss Ivar Munk ägde Kägleholm berättde min meddelare. Vid reduktionen (Karl XI) togs jorden från honom. Han etablerade sig då som rövare på Käglan. Hans tillhåll skall ha varit just denna håla.