Skogsmossen

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Torp som nämns tidigast 1695 som Skougmåsen. Den moderna stavningen används omkring år 1800. 1878 blir torpet friköpt, ett så kallat avsöndrad torpslägenhet. Två hemman skapas med ½ mantal vardera. 1878 sägs det södra huset vara byggt. 1878 är årtalet då två nya familjer flyttar till gården. Nils Nilsson 1821 och Per Erik Granat 1824.

Folk som bott i Skogsmossen.

Torpare 1744-1878

1744-1753 Jonas Persson 1685
1753-1762 Erik Jonsson 1721 (son)
1763-1810 Lars Hansson 1729
1787-1816 Lars Larsson 1762 (son)
1816-1818 Erik Ersson 1775
1818-1849 Lars Jönsson 1790
1849-1858 Lars Larsson 1823 (son)
1857-1859 Erik Persson 1830
1859-1861 Lars Larsson 1818
1862-1878 Anders Persson 1834

Norra huset

1878-1888 Nils Nilsson 1821
1888-1915 Karl Wilhelm Jonsson 1854 (måg)
1915-1966 Erik Johan Eriksson 1879
1966-1967 Edit Öjerholm 1912
1967- Kjell Oskarsson 1939

1878 köpte Nils Nilsson 1821 den norra delen av Skogsmossen. Han och hustrun Johanna Lovisa Ersdotter 1821 dog 1888 med en dags mellanrum. 26:e och 27:e december. Johanna dog således på annandag jul och Nils på sin egen födelsedag.

Dottern Anna Helena Nilsdotter 1857 gifte sig 1881 med Karl Wilhelm Jonsson 1854. Det finns en grund till ett hus på vägen mot Täppan. Det sägs (av Kjell) att Karl Wilhelm hade planerat att bygga sitt hus där men att det avbröts i och med hennes död 1899. Familjen bodde kvar till 1915 då de flyttade till Smedstorp.

1915 kommer en ny ägare till Skogsmossen, Erik Johan Eriksson 1879. Han och hans hustru Anna Cecilia Lundin 1883 gifte sig året dessförinnan. De förblir barnlösa genom åren. De tar hand om en fosterdotter Edit Öjerholm 1912 som flyttar till Skogsmossen 1925. Hon är dotter till Gjutaren Öjerholm i Arboga. De skulle ha haft det fattigt varvid Edit lämnar Arboga.

Det norra huset byggdes av Erik Johan Eriksson 1879. Årtalet 1927 är skrivet på skorstenen men Kjell hävdar att det är 1928 som huset byggdes. Således får vi tro att husbygget påbörjades 1927 och avslutades 1928. Ursprungligen låg platsen för huset där vedboden står idag. Det huset flyttades efter att man flyttade in i det nya huset. Det blev tillhörande bod som idag står norr om huset.

Edit gifter sig med Oskar Isaksson 1909 och 1941 köper de södra delen av Skogsmossen.

När Erik Johan Eriksson 1879 dör 1966 är det Edit som blir norra gårdens ägare. 1967 tar sonen Kjell över bruket av gården.

Södra huset

1878-1896 Per Erik Granat 1824
1896-1898 Carl Johan Eklöf 1871 (måg 1)
1898-1924 Adolf Henning Östlund 1860 (måg 2)
1924-1931 Henry Wolter Östlund 1888 (son)
1931-1941 Uno Nilsson 1898
1941-1990 Oskar Isaksson 1909
1990-2006 Kjell Oskarsson 1939 (son)
2006- Anders Forsell 1965 och Åsa Eriksson 1976

Per Erik Granat 1824 friköpte ena halvan av torpet Skogsmossen 1878. Här lät han uppföra ett nytt hus, samma hus som står där i dag (södra huset) Kjell har hört att det ska ha byggts 1878, vilket är året då Per Erik köpte Skogsmossen. Under renovering och rivning av köksvägg hittade vi en frikyrklig tidning från 1886. Väggen var lerklinad. Huset kan vara byggt tidigare än 1886 men tapetseringen kan inte vara äldre. Huset är uppenbarligen byggt av återanvänt virke från ett äldre hus. Det finns stockar på vinden med spår efter lerklining och äldre tapet. På tomten lät han också bygga ett uthus (Boden). Det sägs att han hade bråttom och var lite slarvig vid bygget.

Han är gift med Anna Christina Andersdotter 1828 och de hade tio barn tillsammans. Några av dem emigrerade till Amerika. På 90talet har ättlingar besökt Skogsmossen för att se huset som deras anfader byggde.

Dottern Augusta Mathilda Granat 1872 och mågen Carl Johan Eklöf 1871 tar över drifter 1896 men flyttar redan efter två år. Då kommer den äldre dottern Anna Lovisa Granat 1857 och hennes man Adolf Henning Östlund 1860 tillbaka från en tioårig vistelse på andra sidan Atlanten och tar över gården.

1918 tycks pigkammaren på övervåningen vara byggd. Tidigare fanns det bara en vind på övervåningne. Kammaren är byggd senare. Andra delen av vinden var obonad fram till 60talet då Oskar lät inreda sovrum där.

Sonen Henry Wolter Östlund 1888 föddes i Chicago. 1924 gift er han sig med Anna Teresia Andersson 1889 och står därefter som gårdens brukare. Modern dog 1927 och 1931 flyttade hela familjen till Nibble i Fellingsbro. Önskan om bättre jord att bruka antas som anledningen till flytten. Anna Teresia trivdes inte på den nya gården.

I tio år bodde Uno Nilsson 1898 i Skogsmossen som arrendator.

Först 1941 blev gården till salu. Uno valde att flytta och Oskar Isaksson 1909 kunde köpa södra gården och på så sätt få sin egna gård intill sina svärföräldrars.

1967 flyttade sonen Kjell Oskarsson 1939 in i norra gården. Samtidigt genomgår södra huset en omfattande renovering. Pannrum med oljeeldning, asfarockfasad och nya fönster och innerdörrar. Huset blir först gult, senare ljusblått. Oskar och Edit skötte om Skogsmossen fram till deras död som skedde i november 1990. De dog båda efter varandra och begravdes tillsammans.

Nu kommer en tid då huset står tomt. Kjell låter visserligen låg värme vara på i huset så att det ska ta mindre skada. Det kommer ändå att dröja till 2002 innan någon bor i huset. Då flyttar Anders Forsell 1965 och Åsa Eriksson 1976 in. Ett visst renoveringsbehov finns. I fyra år hyr de huset men 2006 får de köpa loss huset. Lantmätaren styckar om de två jordbruksfastigheterna så att de blir ett jordbruk och en hustomt. I och med detta sker en stor renovering av huset. Bland annat återfår ytterfasaden en faluröd färg.