Stenfallet

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Backstuga å Björntorp.

Brukare

1866 flyttar soldat Carl Johan Björn 1819 dit som förste brukare.

-1922-1929 Per Erik Ridderström 1865
1929-1941- Johan Nilsson 1897