Varggropen

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Varggropen, Varggården – Grop – Vid vägen in till Skrikarberget. N 59° 23' 23,36", E 15° 30' 58,53". Plats med namn och tradition, fångstplats, - grop eller - gård.På platsen finns ett långsträckt halvcirkelformat " röse " 12 ml och ca 3-3.5 m br och 0.6 h. Kan utgöra rest av fångsthägnad? men även blott uppläggning av grövre stenfraktioner vid täkt.Platsen har under lång tid brukats för grustäkt. (Fornminnesinventering)