Björntorp

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Bilder

Medeltiden

Nämnd 1426. Björnatorp. Man lockas att anta att den första bebyggaren hette Björn (eller Biör), men det kan också vara ett naturnamn. Namnet får antas betyda ”Björns nybygge”. Vi kan anta att gården byggdes under medeltiden av Björn. De äldsta gårdarna med namnet torp här inget med torpare att göra. Björntorp var en frälsegård med ett mantal. Redan på 1700-talet fanns här tre familjer i byn.

Platsnamn

Hyvelbacken, Björnhålet, Björntorpshagen, Per Hans hage, Värmland, Havrelandet, Karl-Ols-hålet, Åbrinken, Bondjordstäppan, Grisbotten, Slåtterkärrs röse, Varggropen, Björntorpsågen, Spånbanan, Björntorpgårn,

Brukare

"Stora Björntorp"

-1922-30- /1/2 mantal Frälse/ - 1/6 mtl Erik Larsson 1870 i Kägleborg. / 1/3 mtl Wilhelm Walfrid Carlsson 1887 och Henning Carlsson 1885

-1959 Henning Carlsson 1885
1959-70 ca Överste Mårtensson. Använde huset som jaktstuga. Anders Klang var med å satte in köksutrustning åt Mårtensson. Det satt kvar till Stefan köpte, sen åkte det ut.
1970-1982 Gunborg Larsson 1913 ägde men huset stod tomt.
1982-1991 Johan Larsson 1959. Stod tom under dessa år. Man använde huset som festlokal.
1993-2014 Stefan Björn 1952 och Per Iggfors 1948 köpte huset 1993 och flyttade in 1996. Huset genomgick en stor renovering. Per lämnade oss 1998. År 2000 flyttade Bosse Jansson 1951 in (Bytte sen namn till Björn).
2014- Roland Karlsson 1951 och Annika 1957

"Lilla Björntorp"

1954-1969 Kerstin Hermansson 1930
Stod tomt.
1981- Bertil Larsson 1954 och Ulla som sommarstuga.

Kuriosa

Första telefonen i Björntorp. Telefonnr 39B. 39A hade Kägleborg. "När Inga stina föddes fick jag (Anders Klang) springa ner till Björntorp å ringa. Omkring 50-51 fick vi telefon i Johanneslund."