Category:Fornlämning

From Käglans bygdeförening
Jump to: navigation, search

Kända fornlämningar på Käglan. Till fornlämningar räknas spår av mänsklig aktivitet som är varaktivt övergiven, vanligtvis minst 100 år gammal eller numer helst före 1850.